توسل شرکت‌های انرژی آمریکایی از دست هکرها به بیمه سایبری

پس از حمله سایبری به خط لوله انتقال سوخت آمریکا، شرکت های انرژی این کشور سعی دارند بیمه سایبری بخرند تا خود را در برابر چنین حملاتی محافظت کنند.

565464645 - توسل شرکت‌های انرژی آمریکایی از دست هکرها به بیمه سایبری

پس از حمله سایبری به شرکت خط لوله انتقال سوخت کلونیال پایپ لاین، شرکت‌های انرژی آمریکایی برای خرید بیمه سایبری صف کشیده‌اند. این درحالی است که پیش بینی می‌شود حق بیمه سایبری برای این شرکت‌ها بیش از پیش افزایش یابد.

هکرها جان مردم کانزاس آمریکا را به خطر انداختند

در پی حمله باج افزاری به شرکت کلونیال در ۷ ماه می، بزرگترین شبکه خط لوله انتقال سوخت آمریکا به مدت چند روز تعطیل شد. شرکت‌های خط لوله به شبکه‌های الکترونیکی اتکا دارند و به همین دلیل در معرض حملات بیشتری قرار دارند.

از سوی دیگر شرکت‌های بیمه تصمیم دارند حق بیمه سایبری را در صنایع مختلف از ۲۵ به ۴۰ درصد برسانند.

با وجود آنکه حملات سایبری افزایش یافته‌اند اما در حال حاضر فقط نیمی از شرکت‌های خط لوله آمریکا بیمه سایبری خریده‌اند. در همین راستا و پس از حمله به شرکت کلونیال پایپ لاین شرکت‌های بیشتری خرید بیمه سایبری را در برنامه خود قرار داده اند.

منبع : مهر

 

Check Also

ناپدید شدن یک گروه هکری باج‌گیر در دارک وب

گروه باج افزاری روسی REvil ظاهرا از دارک وب که در آنجا چندین صفحه از …