Tag Archives: امنیت اینترنت اشیاء

چالش‌ها و راه حل‌های امنیت اینترنت اشیاء

حریم خصوصی و امنیت از مهمترین چالشهای اینترنت اشیا (IoT) است. به روزرسانی های نادرست دستگاه ، کمبود پروتکل های امنیتی موثر و قوی ، عدم آگاهی کاربر و نظارت بر دستگاه فعال از جمله چالش هایی است که IoT با آن روبرو است. در این زمینه، ما در حال …

Read More »